NEWS

CS032: CLEMENS DENK „Reserviert“ CD [22.01.]

CS030: BRUCH „The Fool“ LP [30.10.]

CS031: SUNDL „s/t“ tape [05.12.]

CS028: GOOD COP „World Piss“ LP [19.09.]

CS029: VOILER „000“ Cassette [21.08.]

CS027: NEON LIES „Loveless Adventures“ LP [20.04.]


LIVE

LICCHT CUTS #1 | 29.10. @ fluc, Vienna

LICCHT CUTS #2 | 30.10. @ fluc, Vienna


PREVIOUSLY